VI ER EN MARKEDSPLASS HVOR DU KAN DELE DIN ELBIL MED FORSIKRINGSKUNDER.

VI TROR PÅ AT FREMTIDENS  MOBILITETSLØSNINGER ER ELEKTRISKE

Samtidig med at elbiler andelen vokser, ser vi også et stadig voksende behov i markedet for leie av elbiler for kundene til forsikringsselskapene.

I Greenpool ser vi på forsikringsselskapene, bilverkstedene, bileierne og bilutleierne som samarbeidspartnere som øker sin lønnsomhet på grunnen av elbiler. Vi tror at hverdagen for alle er mer lønnsom dersom man bygger gode tjenester der alle kan få nytte av disse.

Vi gjør det mer lønnsomt å ha elbil kunder for forsikringsselskapene. Sammen med oss, er forsikringsselskapene en del av fellesskapet. Valgene vi tar til sammen, bygger en bedre og grønnere fremtid.

DET SKAL LØNNE SEG Å EIE EN ELBIL

Du som deler bilen din, skal også føle at du får noe igjen for det. Gjennom bildelingstjenesten vår, sørger vi for at du blir en del av dette fellesskapet.

Greenpool er en online markedsplass som bringer alle disse samarbeidspartnerne sammen.

DET ER BARE SAMMEN VI KAN BYGGE EN GRØNNERE FREMTID

Greenpool ble etablert i 2020, og har siden vokst til å bli en viktig leverandør av elektriske erstatningsbiler for kundene til forsikringsselskapene i Norge. Vi samarbeider med alle de største forsikringsselskapene. Vi mener at bildelingsløsninger bør komme alle til gode, og det skal være både lønnsomt og trygt for alle å satse på bærekraftige og grønnere mobilitetsløsninger.

Teamet vårt består av dyktige medarbeidere med lang fartstid i utvikling av digitale løsninger, teknologi og forretningsområder som bilbransjen, forsikringer og bilverksteder. Vi er en mangfoldig organisasjon og jobber intenst med å levere den beste tjenesten for alle aktørene i økosystemet.

VÅRE SAMARBEIDSPARTNERE

BENEFITS OF RENTING A CAR

Rent the car to experienced drivers for a longer period of time. As a car sharing partner at Greenpool, you rent out your car to someone who has their own car in the workshop. This means renting in everyday life to people who own their own car.

By renting out your car at Greenpool, you are helping to create a car park with cars that stand still anyway. Together we can help reduce the number of cars produced.

Feel safe when your car is rented. During the rental period, the car is insured by If insurance for up to NOK 1 million.