Personvernerklæring

 

Behandling av personopplysninger i Greenpool AS

Ved bruk av hjemmesidene og appen vår eller når du kontakter oss, ved mottak av nyhetsbrev eller bestilling/reservasjon eller tilbakelevering av elektriske leiebiler, behandles personopplysninger om deg.

Informasjon om innsamlede personopplysninger, hvordan dette gjøres og dine rettigheter knyttet til behandling av disse følger nedenfor:

For informasjon om vår behandling og samling av personopplysninger kan man kontakte Greenpool AS på følgende måter:

Adresse: Greenpool AS, Forskningsparken, Gaustad Alleen 21, 0349 Oslo

Organisasjonsnummer: 925535745

Epost: post@www.greenpool.no

Telefon: 40 00 17 12

 

For alle henvendelser om vår behandling av dine personopplysninger kan du kontakte oss på oppgitte kanalene (epost, telefon eller skriftlig brev) ovenfor.

 

Innsamling av personopplysninger og hvilken informasjon samles

Personopplysningene som samles inn brukes til ulike formål avhengig av din rolle og hvordan vi kontakter deg. Vi samler inn følgende informasjon om deg til formålene oppgitt nedenfor:

 1. Reservasjon av elbil: Navn, adresse, telefonnummer, epost og evt andre opplysninger som måtte følge av din registrering hos oss. Behandling av disse opplysningene skjer på grunnlag av tjenesteleveranse og avveining av interesse. Disse opplysningene er nødvendige for å kunne levere en god og trygg tjeneste til deg og for å kunne hjelpe deg.
 2. Deling av elektriske biler: Navn, adresse, telefonnummer, epost, evt andre opplysninger som måtte følge av din registrering hos oss som aktiv bildeler for kundene våre. Behandling av disse opplysningene skjer på grunnlag av tjenesteleveranse og avveining av interesse. Disse opplysningene er nødvendige for å kunne levere en god og trygg tjeneste til deg og kundene våre og for å kunne hjelpe deg.
 3. Fakturering og belastning: Navn, telefonnummer, adresse, og betalingsopplysninger (betalingskort) og evt personopplysninger som følge av din registrering og bruk av våre tjenester. Behandling av personopplysninger for å kunne ta betalt for våre tjenester. Betalingskortopplysninger behandles av våre samarbeidspartnere og sertifiserte betalingsløsningsleverandøren Stripe.
 4. Sende ut markedsføring. Nyhetsbrev og gi informasjon om vår virksomhet: Epostadresse. Behandling skjer ved gitt samtykke av deg.
 5. Besvare kundehenvendelser: Navn, telefonnummer, epostadresse og evt opplysninger som følge av henvendelsen. Behandling av disse opplysningene skjer på grunnlag av tjenesteleveranse og avveining av interesse. Disse opplysningene er nødvendige for å kunne levere en god og trygg tjeneste til deg og for å kunne hjelpe deg.
 6. Rekruttering til nye stillinger hos oss: CV, søknader, attester og referanser. Behandling skjer ved gitt samtykke av deg.
 7. Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for få informasjon om bruk av våre hjemmesider. Behandling av disse opplysningene skjer på grunnlag av tjenesteleveranse og avveining av interesse. Disse opplysningene er nødvendige for å kunne tilpasse hjemmesidene våre for brukerne. Vi ivaretar personvernet ditt ved at vi bare bruker dette til føring av statistikk- Det er ikke mulig å identifisere deg som enkeltperson i utforming av statistikken.

Utlevering av personopplysninger til andre

Vi gir ikke personopplysningene dine videre til andre med mindre det foreligger et lovlig og nødvendig grunnlag for dette. Eksempler på slikt grunnlag vil typisk være en avtale med deg, forsikringsselskapene og bilverkstedene vi samarbeider med eller et lovgrunnlag som pålegger oss å gi ut informasjonen.

Greenpool AS bruker databehandlere til å smale inn, lagre eller på annen måte behandle personopplysningene på våre vegne. I slike sammenhenger har vi inngått avtaler for å ivareta informasjonssikkerheten i alle ledd av behandlingen. Vi benytter oss av følgende databehandlere i dag:

 • Visma, leverandør av regnskapssystem og fakturering
 • Stripe, leverandør av betalingsløsninger med debet-/kredittkort
 • Twilio, leverandør av sms-tjeneste for utsendelse av reservasjoner og leiebilavtaler
 • Sendgrid, leverandør av epost-tjeneste for utsendelse av reservasjoner og leiebilavtaler
 • If Forsikring, leverandør av forsikringsløsninger ved leieavtaler på elbiler som deles på plattformen

All deling av personopplysninger skjer innenfor EU/EØS området. 

Lagringstid av personopplysninger

Alle personopplysninger hos oss lagres så lenge det er nødvendig for det formålet de er samlet inn for.

Dette innebærer for eksempel at personopplysningene slettes dersom du trekker ditt samtykket, dersom behandling av opplysningene er basert på ditt samtykket. Personopplysninger vi behandler for å oppfylle en avtale med deg slettes når avtaler er oppfylt og alle plikter som følge av avtaleforholdet er oppfylt, og lovmessige kravene for oppbevaring av data er oppfylt.

 

Dine rettigheter ved behandling av dine personopplysninger

Du har full rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innvendinger eller innsigelser mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet. Mer om disse rettighetene og innholdet kan man finne på Datatilsynets nettside: www.datatilsynet.no

For å ta i bruk dine rettigheter må du henvende deg til oss på e-postadresse som nevnt ovenfor. Vi vil svare på din henvendelse til oss så fort som mulig, og senest innen 30 dager.

Vi vil be deg om å bekrefte identiteten din eller å oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg ta i bruk dine rettigheter overfor oss. Dette gjør vi for å være sikre på at vi kun gir tilgang til dine personopplysninger til deg – og ikke noen som gir seg ut for å være deg.

Du kan til enhver tid trekke tilbake ditt samtykke for behandling av personopplysninger hos oss. Den enkleste måten å gjøre dette på, er henvende deg til oss på e-postadresse som nevnt ovenfor.

 

Klager

Dersom du mener at vår behandling av dine personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, så kan du klage til Datatilsynet.

Informasjon om hvordan man kontakter Datatilsynet finnes på hjemmesidene til Datatilsynet: www.datatilsynet.no

Endringer

Ved endring av våre tjenester eller endringer i regelverket om behandling av personopplysninger, kan det medføre forandring i informasjonen oppgitt her. Dersom vi har dine kontaktopplysninger, kommer vi til å gjøre deg oppmerksom på disse forandringene. Oppdatert informasjon om dette kommer bestandig til å finnes let tilgjengelig på våre hjemmesider.