VÅR APP GJØR DET RASKT OG ENKELT Å BLI BILDELINGSPARTNER

SLIK FUNGERER DET

LAST NED APPEN

Registrer deg som bruker og fyll inn informasjonen om elbilen du ønsker å leie ut.

TA OPPDRAG

Kun de aktuelle oppdragene for din elbil vises i appen.

LEVER OG HENT BILEN

Du leverer bilen til oppgitt verksted, og henter den igjen på samme sted når leietiden er ferdig.

MOTTA PENGER

Kort tid etter bilen er hentet overfører vi penger for ditt leieforhold, og kostnader som bom, bøter og lignende blir dekket av leietaker.

FORDELER MED Å LEIE UT BILEN VIA GREENPOOL

Lei ut bilen til erfarne sjåfører over lengre tid. Som bildelingspartner hos Greenpool leier du ut bilen din til noen som har sin egen bil på verkstedet. Dette betyr utleie i hverdagen til folk som eier egen bil.

Ved å leie ut bilen din hos Greenpool er du med på å lage en bilpark med biler som uansett står stille. Sammen kan vi bidra til å redusere antall produserte biler.

Føl deg trygg når bilen din er utleid. I utleieperioden er bilen forsikret av If forsikring for opptil 1 million kroner.

BILEN DIN MÅ…

Være EU-godkjent

Ikke være eldre enn 5 år

Ikke ha kjørt mer enn 150 000 km

Stå registrert på deg som eier (evt. fullmakt fra eier)

Ha gyldig forsikring

Ha minst to sett med nøkler

Være i forskriftsmessig stand og kjørbar

Ha sommer- eller vinterdekk i henhold til sesong med god mønsterdybde

BENEFITS OF RENTING A CAR

Rent the car to experienced drivers for a longer period of time. As a car sharing partner at Greenpool, you rent out your car to someone who has their own car in the workshop. This means renting in everyday life to people who own their own car.

By renting out your car at Greenpool, you are helping to create a car park with cars that stand still anyway. Together we can help reduce the number of cars produced.

Feel safe when your car is rented. During the rental period, the car is insured by If insurance for up to NOK 1 million.