Vilkår for utleiere

Sist oppdatert: 05.05.2023

Følgende vilkår gjelder ved utleie av elbil gjennom appen Greenpool. 

Greenpool appen drives av Greenpool AS (org nr: 925535745 MVA).

Tjenestebeskrivelse

Greenpool er en digital markedsplass som knytter elbileiere (private og bedrifter) til kunder av forsikringsselskap og bilverksteder med behov for erstatningsbiler i henhold til sine forsikringsavtaler. Disse avtalene gir kundene rett til en leiebil definert ved maks beløp, antall dager og/eller maks leiepris pr døgn i maks antall dager. Greenpool tilbyr en hel samling av elektriske biler til dette økosystemet basert på det en utleier tilbyr i form av bildeling. En utleier tilgjengeliggjør bilen til utleie via denne digitale plattformen, slik at bilen får oppdrag og skaper inntekter for utleieren. 

 

1. Registrering av utleiebil

Når du registrerer deg på Greenpool som bruker kan du legge til en eller flere personbiler du ønsker å tilgjengeliggjøre gjennom appen. Du kan bare leie ut bil du selv eier eller har fullmakt til å leie ut. Denne fullmakten må sendes til post@greenpool.no

Utleiebilen må oppfylle kravene til Greenpool for utleie. Greenpool kan fritt oppdatere/endre på kravene til utleiebilene og du plikter å fjerne biler som ikke oppfyller de nye kravene. 

Kravene til utleiebilen: 

 • Er i forskriftsmessig stand og kjørbar
 • Har sommer- eller vinterdekk i henhold til sesong med god mønsterdybde
 • Er EU-godkjent
 • Ikke er eldre enn 5 år
 • Har ikke kjørt mer enn 150000km 
 • Står registrert på deg som eier / evt fullmakt fra eier
 • Har minst to sett med nøkler
 • Har gyldig forsikring

 Greenpool forbeholder seg retten til å nekte fremtidige leier inntil bilen ikke tilfredsstiller kravene til utleiebiler.
 

 2. Avtale om utleie

Når en leie blir tilgjengelig står du fritt til å akseptere leieavtalen. Når du aksepterer en leieavtale inngås det bindende leieavtale med deg som utleier og i tillegg skal følgende vilkår anses som en del av leieavtalen.

 1. Utleiepris ved aksept av avtalen
 2. Utleiested 
 3. Levering og klargjøring
 4. Utleiebilen oppfyller kravene
 5. Rutiner til leveranse og tilbakelevering 
 6. If forsikringsvilkår for kjøretøy utleid gjennom Greenpool.

Rutiner ved leveranse og henting

Før leveranse skal bilen klargjøres ved innvendig og utvendig rengjøring, ha minst 80% strøm ved levering til kunde/bilverkstedet og nøkkelen skal overleveres til bilverkstedet senest kvelden før start av leieperioden med mindre annet er avtalt mellom bildeler/bilverkstedet/kunde. 

Det skal tas bilder etter hver leveranse før leieforholdet starter og etter hvert leieforholdet avsluttes. Dersom bilen skal leies ut igjen til et nytt oppdrag, må den på ny klargjøres i henhold til rutinene og de samme prosedyrene gjelder for leveranse.

Ved henting etter endt leieforhold, forplikter bildeler seg til å hente bilen innen 24 timer fra bilen er returnert. Sjekke bilens tilstand, undersøke at alt utstyr som ble levert med bilen følger fremdeles med, og evt tap, skader eller andre forhold må meldes umiddelbart og helst ikke senere enn 24 timer fra bilen er registrert som returnert. 

 

 3. Bilens tilgjengelighet

Du plikter å stille bilen tilgjengelig til leietakers disposisjon på avtalt sted og tidspunkt. Informasjon om nøkkellevering og henting fremkommer i appen. Dersom du akspetere et oppdrag, men ikke leverer bilen til avtalt sted og tid, påløper et gebyr på kr 600. Om bil ikke leveres til avtalt sted og tid mer enn 3 ganger, blir utleier utestengt fra tjenesten i 6 mnd. Det påløper også et gebyr på kr 600 om oppdrag kanselleres mindre enn 48timer før oppdraget skal ta sted. 

 

 4. Forsikring ved utleie

Greenpool samarbeider med If Forsikring som tilbyr obligatorisk forsikringsdekning under utleie og som inngår som en del av døgnprisene. Dekningen er full kasko-forsikring med utvidelser som dekker utleiers økonomiske interesser i utleiesituasjonen.

Forsikringen gjelder i Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS) og Sveits.

Kaskoforsikringen dekker:

 • ansvar
 • brann
 • tyveri
 • glass
 • redning
 • kasko
 • underslagsdekning*

Maksimal erstatning er 1 000 000,-. I tillegg får du dekket kostnader til leiebil når bilen står på verksted. Leiebil dekkes inntil 10 dager.  

* Dekker bilens verdi inntil 1 000 000,- om leietaker ikke returnerer bilen etter endt leieforhold, og den anses som tapt.

 

 5. Utbetaling av leie

Forsikringsselskapene utbetaler oppgjøret for leien til Greenpool etter endt leieforhold. Greenpool utbetaler oppgjøret etter avtaletrekk senest 14 dager fra endt leieforhold.

Under leieperioden er ellers leietaker ansvarlig for evt. bøter, avgifter ved bompasseringer og parkeringsavgifter som følge av utleie eller vanlig drift. Ved mottak av disse utgiftene, må dokumentasjonen sendes på e-post til post@greenpool.no

Vi forbeholder oss retten til å motregne eventuelle krav vi måtta ha mot deg i beløpet. 

Vi gjør oppmerksom på at du er fullt ansvarlig for alle avgifter og utgifter som oppstår i forbindelse med avtalen om utleie av bilen, med mindre annet er spesifisert i vilkårene. 

Oppgjøret betales på kontonr du har oppgitt til oss innen 14 dager etter endt leieperiode. 

 

 6. Skader

Rapportering av skader. 

 

 7. Endringer i vilkår

Greenpool forbeholder seg retten til å endre eller erstatte vilkårene. Oppdaterte vilkår er alltid tilgjengelig på greenpool.no sine sider. Dersom endringene i vilkårene etter Greenpools vurdering innebærer en vesentlig endring for utleier eller leietakers rettigheter og plikter vil endringene gjøres tilgjenglig en måned før de trer i kraft og det vil fremkomme tydelig. 

Ved å fortsette å bruke tjenesten og appen etter at endringene i vilkårene er gjort tilgjengelig på greenpool.no godtar du å være bundet til de oppdaterte vilkårene. Dersom du ikke godtar vilkårene må du slutte å bruke tjenestene Greenpool tilbyr.